هنرجویان عزیز توجه فرمایید آزمون شما راس ساعت 21 آغاز خواهد شد نام کاربری و کلمه عبور کد ملی شما بدون صفرهای ابتدای آن است  توجه نمایید در زمان آزمون هیچ گونه نرم افزار دیگری بازنداشته باشید و در صورت مشکل با آیدی تلگرام آقای بزی @ftestir تماس بگیرید.Powered by Testa 3.4.8 : Online Test Management System