هنرجویان عزیز توجه فرمایید آزمون شما راس ساعت تعیین شده آغاز خواهد شد نام کاربری و کلمه عبور کد ملی شما بدون صفرهای ابتدای آن است  توجه نمایید در زمان آزمون هیچ گونه نرم افزار دیگر و یا فیلتر شکن بازنداشته باشید.Powered by Testa 3.4.8 : Online Test Management System